Archive for September, 2010

Lesser Long-nosed bats on hummingbird feeder Sept 26, 2010

• September 27, 2010 • Leave a Comment

2nd Annual Bat Night

• September 23, 2010 • 1 Comment

Lesser long-nosed bat (Phyllostomidae) Leptonycteris yerbabuenae

• September 14, 2010 • 4 Comments

Nectar bats – Lesser Long-nosed Bat (Leptonycteris yerbabuenae)

• September 12, 2010 • 14 Comments

Nectar Bats on Hummingbird Feeder

• September 9, 2010 • 1 Comment